Activiteiten

 

Industriële reiniging

 Reinigen van pijpenbundels en warmtewisselaars
 Reinigen van leidingsystemen
 Reinigen van opslagtanks, bassins en reinigingsinstallaties
 Reinigen van riolen en afwateringssystemen
 Opkuisen van “spills” – milieu-incidenten
 Opzuigen van producten afkomstig van allerlei installaties.

Reinigen mazouttanks

Wilt u uw boven –of ondergrondse stookolietank laten reinigen
en/of neutraliseren?
Bij ons kan u terecht voor een snelle en correcte service aan een eerlijk tarief.

Wij gaan als volgt tewerk:
 
 Openen mangat
 Inwendig reinigen van stookolietank
 Buitengebruikstellen van de tank d.mv. van een inert
   2 componenten schuimsysteem
 Afleveren wettelijke attesten buitengebruikstelling stookolietank.

Containerverhuur

U sloopt, bouwt of verbouwt?
U ruimt huis en tuin op? Of u zit als producent met productie-afval opgezadeld?
Dan wenst u zo snel mogelijk van uw afval verlost te worden.
Bij ons kunnen naast zelfstandigen en particulieren ook bouwbedrijven, aannemers, tuinbedrijven en productiebedrijven terecht voor
containerverhuur voor:

 Gemengd afval
 Steenpuin en beton
  Grond met stenen
  hout

 
 
home bedrijf wagenpark contact vacatures